PRIVACY POLICY

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Als u gegevens aan MultiMill verstrekt dan worden deze gebruikt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, alsmede voor interne bedrijfsdoeleinden en elektronische nieuwsbrieven. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zolang dit nodig is en worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve in het geval van een wettelijke verplichting, aan bewerkers van MultiMill of indien u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw gegevens.

MultiMill kan gebruik maken van de technologie genaamd “cookies” om u beter van dienst te kunnen zijn bij het opnieuw bezoeken van de website. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden gedownload als u een website bezoekt. Indien gewenst, dan kunt u deze functie uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

Indien u vragen heeft over het bovenstaande of over de verwerking van uw persoonsgegevens, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via email: info@multimill.com